Vårrensning

Fredagen den 3 maj kommer cykel förråd samt vindsgångar att rensas.

Under vecka 15 kommer alla cyklar märkas upp med ett röd/vitt band.

För att visa att du är ägare till cykeln tar du bort och slänger bandet. Detta måste göras senast den 2 maj.

Cyklar som har bandet kvar efter den 2 maj kommer magasineras enligt lagen om hittegods.

Vindsgångarna ska vara tomma på föremål.

Vid frågor kontakta Emmy på 0223 - 65 14 04