Basturenovering - vill du vara med och hjälpa till?

Då många på senaste tid visat intresse i att återuppliva den gamla bastun på Svedjevägen 5 har styrelsen samt Thomas Johansson, boende i föreningen diskuterat möjligheterna. 

Thomas kommer hålla i projektet och man är välkommen att hjälpa till med renoveringen. Föreningen kommer stå för materialet men själva renoveringen gör medlemmarna ideellt. 

Vill du vara med och hjälpa till?
Då kontaktar du Thomas Johansson på telefon 076-142 72 98 alt. mail thomasujohansson@gmail.com